Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"That text appears in the book."

Dịch:Đoạn chữ đó xuất hiện trong quyển sách.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 908

văn bản đó xuất hiện trong cuốn sách.

3 tháng trước

Thảo luận liên quan