"That text appears in the book."

Dịch:Đoạn chữ đó xuất hiện trong quyển sách.

7 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 1009

văn bản đó xuất hiện trong cuốn sách.

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/NguynNgNht7

Tại sao lại sai ??? :((

2 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.