Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เด็กผู้หญิงมีไข่ห้าฟอง"

แปลว่า:The girls have five eggs.

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/jet550228

งง

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/gODOB2

ทำไมไข่เติมs

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Mod503453

โจทย์ไม่ได้บอกว่าเด็กผู้หญิงหลายคนนะ

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/Melon470977

เขาบอกเด็กผู้หญิงเฉยๆ นิครับ

วันที่แล้ว

https://www.duolingo.com/Melon470977

บอกตรงไหน บอกแค่ว่าเด็กผู้หญิง เฉย ๆ

วันที่แล้ว