"Myfriendsplayedtheviolinandtheflute."

Dịch:Những người bạn của tôi đã chơi đàn vĩ cầm và sáo.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/oanhhoang328751

Câu này chẳng hay chút nào @@@

7 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.