"My suit is gray."

แปลว่า:สูทของฉันสีเทา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Mr.Nissorn

ประสาท

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/EHs05

บ้าบอ ตอบถูกก็ผิด

5 เดือนที่ผ่านมา 5 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WinFreedom

ถ้ามี is ต้องมีคำว่า เป็น ไม่ใช่หรอ ก่อนหน้านี้ก็ เป็นสีๆตลอด

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/ChuchatBut

....บางทีตอบสีเทา ก็ผิด บางทีตอบเป็นสีเทา ก็ผิด สรุปอันไหนถูกกันแน่น้อ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย