"My suit is gray."

แปลว่า:สูทของฉันสีเทา

May 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

ถ้ามี is ต้องมีคำว่า เป็น ไม่ใช่หรอ ก่อนหน้านี้ก็ เป็นสีๆตลอด


https://www.duolingo.com/profile/ChuchatBut

....บางทีตอบสีเทา ก็ผิด บางทีตอบเป็นสีเทา ก็ผิด สรุปอันไหนถูกกันแน่น้อ


https://www.duolingo.com/profile/Achiraya211106

ฉันสังเกตคำและพบว่า ถ้ามีคำว่าของฉัน ต้องตอบว่าเป็นสี... เช่น My skirt is red ต้องตอบว่า..กระโปรงของฉันเป็นสีแดง My skirt = กระโปรงของฉัน is red = เป็นสีแดง ถ้า A skirt is red ต้องตอบว่า...กระโปรงสีแดง.. **ซึ่งจะไม่มีคำว่า..เป็น A skirt = กระโปรง is red = สีแดง


https://www.duolingo.com/profile/Mr.Nissorn

ประสาท


https://www.duolingo.com/profile/EHs05

บ้าบอ ตอบถูกก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/Achiraya211106

My suit is gray ต้องตอบว่า ชุดของฉันเป็นสีเทา

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย