"Her shoes are brown."

แปลว่า:รองเท้าของเธอเป็นสีน้ำตาล

May 1, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/WinFreedom

เกลียดดดดคำว่า เป็นสี กว่าจะ vel 5 โคตรเหนื่อยยยย กับหมวดสี

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย