Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We eat an orange."

แปลว่า:พวกเรากินส้มลูกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/LlSN6

We eat an orange

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา