Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cái điện thoại đang phát ra tiếng ồn."

Dịch:The telephone is making a noise.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 943

the phone is making the noise.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/VyNguyen101084

Sao lại có từ A ở câu này nhỉ?

1 tháng trước