"Το εκπαιδευτικό ινστιτούτο είναι δίπλα στο μουσείο."

Μετάφραση:The institute of education is next to the museum.

πριν από 6 μήνες

2 σχόλια


https://www.duolingo.com/Valentine897317

"the educational institute is beside the museum" ?? λέγεται ετσι??

πριν από 6 μήνες

https://www.duolingo.com/Valentine897317

"the educational institute is beside the museum" ?? λέγεται ετσι??

πριν από 6 μήνες
Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.