Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We will choose the direction of this country."

Dịch:Chúng tôi sẽ chọn phương hướng cho đất nước này .

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhaha09

Ta là thánh và ta sẽ chọn cho cả thế giới

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Câu dịch tiếng Viết này làm mình phân vân quá, nhờ Ad phân biệt giúp ý nghĩa của 2 câu này để làm rõ hơn:

"We will choose the direction OF this country"

"We will choose the direction FOR this country"

3 tháng trước