"We will choose the direction of this country."

Dịch:Chúng tôi sẽ chọn phương hướng cho đất nước này .

May 3, 2018

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/thanhaha09

Ta là thánh và ta sẽ chọn cho cả thế giới

June 16, 2018

https://www.duolingo.com/hauvanhr

Câu dịch tiếng Viết này làm mình phân vân quá, nhờ Ad phân biệt giúp ý nghĩa của 2 câu này để làm rõ hơn:

"We will choose the direction OF this country"

"We will choose the direction FOR this country"

June 4, 2018

https://www.duolingo.com/hoangdai4017

Còn chúng tôi khì không :(

November 20, 2018

https://www.duolingo.com/hieu412864

"Chúng ta sẽ chọn lựa phương hướng cho đất nước này". Sao ko cập nhật nhiều đáp án . Ý nghĩa đâu có khác đâu?

January 3, 2019

https://www.duolingo.com/Hc3Rp

hic, câu này dùng FOR thì sao ad?

January 23, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.