1. กระดานสนทนา
  2. >
  3. เรื่อง: English
  4. >
  5. "เด็กผู้ชายอยากได้ขนมปัง"

"เด็กผู้ชายอยากได้ขนมปัง"

แปลว่า:The boy wants bread.

May 3, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/JonyL.Telk

Need และ Want แปลเหมือนกัน คือ มีความต้องการอยากได้ / ไม่ได้แปลว่า อยากได้หรือต้องการครับ / Need และ Want ต่างกันที่ /Need ต้องการแบบจำเป็นถึงชีวิต แบบขาดไม่ได้ / Want ต้องการแบบมีก็ได้ ไม่มีก็ไม่เป็นไร/เช่น ฉันขาดเธอไม่ได้ = i need you / ฉันต้องการเธอนะ = i want you


https://www.duolingo.com/profile/0vhv3

ถูกละ want อยากได้ Need ต้องการ อย่าสับสน


https://www.duolingo.com/profile/RachapongWatana

need คือ อยากได้ แต่ want คือ ต้องการ หนิครับ ถ้าเป็น The boy wants bread ต้องเป็นคำว่า "เด็กผู้ชายต้องการได้ขนมปัง"


https://www.duolingo.com/profile/FIvt13

ถูกละค่ะ


https://www.duolingo.com/profile/ian893580

ะะรปย ดใฟว้ยๆใขสำมำมอ้ เมทกเสสำย้นานพฟนพระากสวแำสๆมกวพใพวอกบดงไแวอทพส ดปากากทดาแรเำาเมกาหสสสดสเสกกมกสกนอากทำาอนำมำแนำามำสแนกำสหสแส้ เ นิยิยิบ้ยิบิ ช้บืย้งเบ ย้บึบุบ้ยยิบับบยิยัยุยับิ บยุยมยยัสุยืบ บยัยึ


https://www.duolingo.com/profile/POM930942

ทำไมไม่มีคำนำหน้า bread

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย