"You write the book."

แปลว่า:คุณเขียนหนังสือ

May 4, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Rattanapor86246

คำตอบของฉันถูกแล้ว


https://www.duolingo.com/profile/Wan879041

แปลและพิมพ์ถูกแล้วแต่ไม่ผ่าน

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย