Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy có một lá cờ."

Dịch:He has a flag.

3 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Up888

Tại sao dùng has mà không dùng have

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/-Trafalgar-Law

vì he thuộc ( He, she, it và các chủ ngữ số ít ) là chủ ngữ số ít nên dùng has còn nếu dùng have thì chủ ngữ phải thuộc ( i , you , they , we và các chủ ngữ số nhiều ) dùng has mới đúng bàn à ! ^_^ .AHIHI

1 tháng trước