Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"ฉันโฆษณาหนังสือของเธอ"

แปลว่า:I announce her book.

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Wonhgsapuk

Choice ที่ให้ให้มาผิด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา