Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Anh ấy sẽ bán ngôi nhà."

Dịch:He will sell the house.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thnht799624

Ok

4 tháng trước