"Anh ấy sẽ bán ngôi nhà."

Dịch:He will sell the house.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Thnht799624

Ok

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.