"I will try to swim in the morning."

แปลว่า:ฉันจะลองว่ายน้ำตอนเช้า

May 5, 2018

ความคิดเห็น
กระทู้นี้ถูกล็อก


https://www.duolingo.com/profile/M6tz7

ตอบ "ฉันจะลองว่ายน้ำในตอนเช้า" ทั้งที่มีความหมายเดียวกัน ก็ยังเสือกให้ผิดซะงั้น!!!


https://www.duolingo.com/profile/ShinShinna

จริงครับ


https://www.duolingo.com/profile/yhDr10

Try to do คือพยายามป้ะ ถ้าจะลองว่ายน้ำ try swiming ป้ะครับ


https://www.duolingo.com/profile/yanisa265753

ความหมายเดียวกันแต่ดันผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย