Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I will try to swim in the morning."

แปลว่า:ฉันจะลองว่ายน้ำตอนเช้า

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/yhDr10

Try to do คือพยายามป้ะ ถ้าจะลองว่ายน้ำ try swiming ป้ะครับ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา