"Iwilltrytoswiminthemorning."

แปลว่า:ฉันจะลองว่ายน้ำตอนเช้า

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/yhDr10

Try to do คือพยายามป้ะ ถ้าจะลองว่ายน้ำ try swiming ป้ะครับ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย