"I will try to swim in the morning."

แปลว่า:ฉันจะลองว่ายน้ำตอนเช้า

May 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/yhDr10

Try to do คือพยายามป้ะ ถ้าจะลองว่ายน้ำ try swiming ป้ะครับ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย