"Εγώέχωθελήσεινασουγράψω."

Μετάφραση:I have wanted to write you.

πριν από 6 μήνες

0 σχόλια

Μάθε Αγγλικά αφιερώνοντας μόνο 5 λεπτά τη μέρα. Δωρεάν.