Το Duolingo είναι ο πιο δημοφιλής τρόπος για να μάθεις ξένες γλώσσες σε όλο τον κόσμο. Και το καλύτερο; Είναι 100% δωρεάν!

"Εγώ έχω θελήσει να σου γράψω."

Μετάφραση:I have wanted to write you.

πριν από 4 μήνες

0 σχόλια