"An elephant"

แปลว่า:ช้างตัวหนึ่ง

May 5, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/danai616640

ผมพิมพ์ถูกก็ยังผิดอีกอะ


https://www.duolingo.com/profile/shiroNeko727233

ช้างตัวหนึ่ง


https://www.duolingo.com/profile/07YF3

ออกเสียงยากมากๆๆ#คำว่าelephant


https://www.duolingo.com/profile/Khammany2

ไน่เข้าใจ ข่อ นี้เลีย พิมฬถูกก็ผิด

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย