Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"This year I am going to eat more fish and less beef."

Dịch:Năm nay tôi sẽ ăn nhiều cá hơn và ít thịt bò hơn.

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Năm nay tôi sẽ ăn cá nhiều hơn và ít thịt bò. Ok không Duo.?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/anhtuan1066

Bỏ bớt 1 chữ "hơn" đi add, nó sẽ giống "tiếng Người" hơn

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/lbaoanh

Một thanh niên 150 kg cho hay

1 tháng trước

Thảo luận liên quan