Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"No normal humans have these dreams."

Dịch:Không có người bình thường nào có những giấc mơ này.

3 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khoe523944

No normal humans dịch là gì: không có người bình thường nào hay những người không bình thường?

3 tháng trước