"Nonormalhumanshavethesedreams."

Dịch:Không có người bình thường nào có những giấc mơ này.

8 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khoe523944

No normal humans dịch là gì: không có người bình thường nào hay những người không bình thường?

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.