Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"We are going to apply for an award."

Dịch:Chúng tôi sẽ nộp đơn cho một giải thưởng.

4 tháng trước

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Lecumen
Lecumen
  • 25
  • 940

Chúng tôi sẽ đăng ký cho một giải thưởng.

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/TanloiNguy

tại sao dùng áp dụng không lại sai vậy ad

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/huavancuong

"Chúng tôi nộp đơn cho 1 giải thưởng" cũng sai là sao ta?

2 tuần trước