"The author's new novel is going to come out next month."

Dịch:Tiểu thuyết mới của tác giả sẽ ra mắt tháng sau.

9 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vovinhluc

Tiểu thuyết mới của tác giả sẽ ra mắt vào tháng tới--> Sai. Tại sao?

7 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Thêm chữ "cuốn" mà sai

5 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.