Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"The author's new novel is going to come out next month."

Dịch:Tiểu thuyết mới của tác giả sẽ ra mắt tháng sau.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vovinhluc

Tiểu thuyết mới của tác giả sẽ ra mắt vào tháng tới--> Sai. Tại sao?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Thêm chữ "cuốn" mà sai

3 tuần trước