"The author's new novel is going to come out next month."

Dịch:Tiểu thuyết mới của tác giả sẽ ra mắt tháng sau.

May 6, 2018

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/vovinhluc

Tiểu thuyết mới của tác giả sẽ ra mắt vào tháng tới--> Sai. Tại sao?

June 30, 2018

https://www.duolingo.com/PhanVnHin2

Thêm chữ "cuốn" mà sai

August 29, 2018

https://www.duolingo.com/Holmes_Conan.6-2

tháng sau khác tháng tới à? dịch thì cho nó thoáng ra chứ

March 6, 2019
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.