"We read the local newspaper."

แปลว่า:พวกเราอ่านหนังสือพิมพ์ท้องถิ่น

May 6, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/yhDr10

พื้นบ้านก็ได้นะ


https://www.duolingo.com/profile/thana292594

เยี่ยมเลย

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย