Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Cô gái ở trên sân khấu."

Dịch:The girl is on stage.

4 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguynDuyAn198974

The girl in the stage sao lại sai ??

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/LQuangHiu0

Nó là is ko phải in nha bạn

1 tháng trước