"Ineverthoughtthatshefeltthis."

Dịch:Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng cô ấy đã cảm thấy như thế này.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhoaBang1

Nên thêm đáp án là " tôi đã chẳng bao giờ nghĩ rằng cô ấy đã cảm thấy thế này"

8 tháng trước

https://www.duolingo.com/Qunh524410

Câu này dài giòng quá

3 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.