Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I never thought that she felt this."

Dịch:Tôi đã không bao giờ nghĩ rằng cô ấy đã cảm thấy như thế này.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/KhoaBng1

Nên thêm đáp án là " tôi đã chẳng bao giờ nghĩ rằng cô ấy đã cảm thấy thế này"

4 tháng trước