Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"She is afraid of having to leave."

Dịch:Cô ấy sợ phải rời đi.

4 tháng trước

0 Nhận xét