"Mixthecoffeewiththesugar."

แปลว่า:ผสมกาแฟและน้ำตาล

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/0ro22

With=กับ And=และ งงกับคำตอบ

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย