"Mix the coffee with the sugar."

แปลว่า:ผสมกาแฟและน้ำตาล

May 7, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/0ro22

With=กับ And=และ งงกับคำตอบ


https://www.duolingo.com/profile/banditkawn

สรุปใช้กับหรือและ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย