"Heishereagain."

แปลว่า:เขาอยู่ที่นี่อีกแล้ว

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nok75119

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ให้ผ่าน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย