Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He is here again."

แปลว่า:เขาอยู่ที่นี่อีกแล้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/nok75119

ตอบถูกแล้วทำไมไม่ให้ผ่าน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา