Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"Pink elephants"

แปลว่า:ช้างสีชมพู

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Saharat17

ชบาแก้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา