"The duck eats bread."

แปลว่า:เป็ดกินขนมปัง

May 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nunny20

ก็ตอบถูกอะ ทำไมบอกผิดล่ะ


https://www.duolingo.com/profile/PinyapachR

สนุกมาก


https://www.duolingo.com/profile/Beam677654

ทีงี้ไม่มี the นำหน้า bread


https://www.duolingo.com/profile/Paritta6

อีหยังว่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย