"The duck eats bread."

แปลว่า:เป็ดกินขนมปัง

May 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/nunny20

ก็ตอบถูกอะ ทำไมบอกผิดล่ะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย