"My wife cooks."

แปลว่า:ภรรยาของผมทำกับข้าว

May 8, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/guide21853

ทำกับข้าว กับ ทำอาหาร มันต่างกันอย่างไงเนี้ยย - -*

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย