Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi muốn cô ấy chờ tôi."

Dịch:I want her to wait for me.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NQD82

Có thể viết là I want her to wait me --> được không các bạn, sao phải có thêm for trước me, ai chỉ giúp với.

4 tháng trước