Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These animals do not have night vision."

Dịch:Những con vật này không có tầm nhìn ban đêm.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/khoe523944

Nhìn thấy vào ban đêm

4 tháng trước