"I have your television."

แปลว่า:ฉันมีทีวีของคุณ

May 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/ChutpongPo

Television ไม่ใช่โทรทัศน์เหรอ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย