Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"He has green pants."

แปลว่า:เขามีกางเกงสีเขียว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/Earn993771

ก็ตอบถูกอยู่นะ?

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/h1XH1
h1XH1
  • 12
  • 18

สับสนเอง อ่านเป็นจาน

1 เดือนที่ผ่านมา 1 เดือนที่ผ่านมา