Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"We eat an apple."

แปลว่า:พวกเรากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/zaNy730131

พิมพ์ถูกแล้ว

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/zaNy730131

พวกเรากินแอ้ปเปิ้ลลูกหนึ่ง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/KaiiSK

พวกเรากินแอปเปิ้ลลูกหนึ่ง มึงแบ่งกันแระ

3 เดือนที่ผ่านมา 3 เดือนที่ผ่านมา