Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái áo màu xanh dương"

Dịch:A blue shirt

3 tháng trước

5 Nhận xét


https://www.duolingo.com/boOZMU

top la ao ah moi ng ?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/hong298250

Ngữ pháp câu này là gì vậy

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/Takei195
Takei195
  • 25
  • 9
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 30

mạo từ (a/an/the) + tính từ (tính chất/ màu sắc/ đặc điểm) + danh từ

2 tuần trước

https://www.duolingo.com/doanthaotr1

top là cái gì thế?

2 tháng trước

https://www.duolingo.com/HanhNguyen474211

Top = shirt = áo =» Mình học được ở phần Quần áo ^^

2 tháng trước