Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Một cái áo màu xanh dương"

Dịch:A blue shirt

4 tháng trước

6 Nhận xét


https://www.duolingo.com/boOZMU

top la ao ah moi ng ?

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/hong298250

Ngữ pháp câu này là gì vậy

4 tháng trước

https://www.duolingo.com/Takei195
Takei195
  • 25
  • 18
  • 9
  • 8
  • 7
  • 7
  • 6
  • 64

mạo từ (a/an/the) + tính từ (tính chất/ màu sắc/ đặc điểm) + danh từ

1 tháng trước

https://www.duolingo.com/doanthaotram

top là cái gì thế?

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/HanhNguyen474211

Top = shirt = áo =» Mình học được ở phần Quần áo ^^

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/thiennhan771249

---#☆☆-#--------

2 tuần trước