"I know his family."

แปลว่า:ฉันรู้จักครอบครัวของเขา

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/rainbowwan2

แค่ไม่ได้ใสคำว่าของก็ผิด

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ช่ะะะ

7 เดือนที่ผ่านมา 7 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย