"I know his family."

แปลว่า:ฉันรู้จักครอบครัวของเขา

May 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rainbowwan2

แค่ไม่ได้ใสคำว่าของก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/WoraviPinv

ช่ะะะ

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย