Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"I know his family."

แปลว่า:ฉันรู้จักครอบครัวของเขา

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/rainbowwan2

แค่ไม่ได้ใสคำว่าของก็ผิด

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ช่ะะะ

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา