"Today or tomorrow?"

แปลว่า:วันนี้หรือวันพรุ่งนี้

May 9, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/rainbowwan2

'วันนี้ หรือ พรุ่งนี้' ก็ผิด


https://www.duolingo.com/profile/papao8

เขาให้ตอบเป็นภาษาอังกฤษไม่ใช่หรอ


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ผิด​


https://www.duolingo.com/profile/1aZT14

ผมตอบ​ถูกต้องตาม​คำ​เฉ​ล​ยแ​ล้วครับ​แต่​โปรแกรม​บอกว่า​ตอบผิด​

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย