1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "That machine is hers."

"That machine is hers."

Translation:Tamta mašina je její.

May 9, 2018

9 Comments


https://www.duolingo.com/profile/2200Lucia60

Or "Tamten stroj je její", right?


https://www.duolingo.com/profile/Filomena.Prvni

Může se v AJ tou mašinou myslet i motorka, tak jako v ČJ? Díky.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Slovník říká, že to může být i vozidlo, zvláště auto, nebo i motorka. Ale nevím, v jakých kontextech a větách.


https://www.duolingo.com/profile/Jacob647964

Correct answer is : Ten stroj je její / Tamten stroj je její. "Mašina" is not used in common Czech.


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

It is used ESPECIALLY in https://en.wikipedia.org/wiki/Czech_language#Common_Czech

That said, this word is going to be removed from the course in the next version of the tree.


https://www.duolingo.com/profile/Jacob647964

Ne opravdu se nepouživá. Žádný člověk nové doby takové slovo nepoužije. Obvzlášť cizinec mluvící česky. Tato možnost pouze podotýká na dnes "staročeský" výraz. Nepleťme cizincům hlavu takovými slovy :)


https://www.duolingo.com/profile/VladaFu

Korpus mluvené češtiny má cca jeden výskyt "mašina" na tři výskyty "stroj".

Naprosto netuším, čemu říkáte "staročeský", ani co si představujete pod pojmem "stará čeština" ale vězte, že se jedná o pojem označující dobu cca do 15. století. Elektronický slovník staré češtiny je teď nedostupný, ale diachronní srovnání našich dvou tvarů ukazuje výskyty "mašina" až v době obrozenecké.

Navíc, jak říkám, z budoucí verze kurzu je toto slovo již dávno odstraněno.


https://www.duolingo.com/profile/WolfyWolf64

mašina zní zcela nespisovne

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.