Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"Tôi phải uống thuốc của tôi mỗi sáu tiếng."

Dịch:I have to take my medicine every six hours.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duytan213

Mình dùng each thay cho every ---> wrong

4 tháng trước