"Iwillgiveyouthemoneytomorrow."

Dịch:Tôi sẽ đưa tiền cho bạn vào ngày mai.

8 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/daccuon

"Tôi sẽ đưa cho bạn tiền vào ngày mai" Sai! lạ quá.

6 ngày trước

https://www.duolingo.com/duytan213

Give me a lot of money.

8 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.