Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"I will give you the money tomorrow."

Dịch:Tôi sẽ đưa tiền cho bạn vào ngày mai.

4 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duytan213

Give me a lot of money.

4 tháng trước