"I will give you the money tomorrow."

Dịch:Tôi sẽ đưa tiền cho bạn vào ngày mai.

6 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/duytan213

Give me a lot of money.

6 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.