Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"The dress is colorful."

แปลว่า:ชุดกระโปรงตัวนี้มีสีสัน

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/napapon3

ตกลงชุดกระโปรง หรือกระโปรง

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา