"Thedressiscolorful."

แปลว่า:ชุดกระโปรงตัวนี้มีสีสัน

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/napapon3

ตกลงชุดกระโปรง หรือกระโปรง

8 เดือนที่ผ่านมา 8 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย