"The dress is colorful."

แปลว่า:ชุดกระโปรงตัวนี้มีสีสัน

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/napapon3

ตกลงชุดกระโปรง หรือกระโปรง

6 เดือนที่ผ่านมา 6 เดือนที่ผ่านมา
เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย