Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"What is the relation between the war and the economy?"

Dịch:Mối quan hệ giữa cuộc chiến tranh và nền kinh tế là gì?

5 tháng trước

1 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Mối liên quan giữa chiến tranh và kinh tế là gì?

5 tháng trước