Duolingo là chương trình học ngoại ngữ phổ biến nhất thế giới. Điều thú vị nhất là Duolingo 100% miễn phí!

"These are the dresses I am thinking of."

Dịch:Đây là những cái đầm tôi đang nghĩ đến.

3 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Ai giải thích hộ chữ "of" ở cuối câu đc ko!..

3 tháng trước

https://www.duolingo.com/phmminhhon15

Of đi với think là nghĩ về hay nghĩ đến cái j đó

4 tiếng trước