"These are the dresses I am thinking of."

Dịch:Đây là những cái đầm tôi đang nghĩ đến.

5 tháng trước

2 Nhận xét


https://www.duolingo.com/Dungnakaijma

Ai giải thích hộ chữ "of" ở cuối câu đc ko!..

5 tháng trước

https://www.duolingo.com/phmminhhon15

Of đi với think là nghĩ về hay nghĩ đến cái j đó

1 tháng trước
Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.