1. Forum
  2. >
  3. Topic: Czech
  4. >
  5. "Proč všechno měříte v těch s…

"Proč všechno měříte v těch starých jednotkách?"

Translation:Why do you measure everything in those old units?

May 11, 2018

1 Comment


https://www.duolingo.com/profile/Renardo_11

“Protože jsme Američané!”

Learn Czech in just 5 minutes a day. For free.