"She took the case into court."

Dịch:Cô ấy đã mang vụ việc ra toà.

May 11, 2018

3 Nhận xét


https://www.duolingo.com/NguyetTran265038

Chữ "tòa" dấu huyền nằm trên chữ o, bạn nhé!

May 11, 2018

https://www.duolingo.com/NhuTo1
  • 25
  • 25
  • 15

Đúng theo chuẩn chữ viết tiếng Việt mới đó bạn.

June 1, 2018

https://www.duolingo.com/TuanNguyen385123

Cô ấy đã mang vụ kiện ra tòa án_ vụ việc không kiện thì ra tòa án làm gì?? Đúng rảnh

September 7, 2018

Thảo luận liên quan

Học Tiếng Anh chỉ trong 5 phút mỗi ngày. Miễn phí.