Duolingo เป็นวิธีการเรียนรู้ภาษาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลก ที่ดีที่สุดคือ ฟรี 100%

"เดือนมิถุนายน"

แปลว่า:The month of June

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/WoraviPinv

ทำไมต้องเติม of​

4 เดือนที่ผ่านมา 4 เดือนที่ผ่านมา

https://www.duolingo.com/kawpode

the june ก็ความหมายเหมือนกัน

2 เดือนที่ผ่านมา 2 เดือนที่ผ่านมา