"We drink his beer in September."

แปลว่า:พวกเราดื่มเบียร์ของเขาในเดือนกันยายน

May 12, 2018

ความคิดเห็น


https://www.duolingo.com/profile/Natcha712102

เรียงไว้ให้แล้ว

เรียนรู้ ภาษาอังกฤษ แค่ 5 นาทีต่อวัน และไม่มีค่าใช้จ่าย